Tapahtumia

Infotilaisuus käyttäjille

Inspector Sec Oy ja Lohjan kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmaolosuhteita selvitetään. Infotilaisuudessa 11.2 klo 15 kiinteistöpäällikkö Kari Komonen Lohjan kaupungilta ja Elina Kaitajoki Inspector Sec Oy:stä esittelee tulevia toimia koulun suhteen. 

Tulevat toimet on osittain jo käynnistetty laajan ISEC Sisäilmakyselyn avulla. Kyselyssä kartoitetaan henkilökunnan havaintoja rakennuksessa esiintyvistä poikkeamista ja koetuista haitoista. Kyselyn avulla käyttäjät kertovat anonyymisti kokemistaan oireista ja niistä asioista, jotka huolettavat työpaikkarakennuksessa ja sen olosuhteissa. Vastaamalla kyselyyn käyttäjät auttavat arvioimaan totuudenmukaisesti kohteessa koettuja olosuhteita. Vastausten avulla kohdennetaan tutkimus- ja korjaustarpeita ja kartoitetaan myös jo tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta.  

Käyttäjille avataan koulun oma sisäilmasivusto. Sivusto toimii koulun eri osapuolten kohtaamispaikkana ja projektin ajantasaisena infopisteenä. Sivuilta löytyy projektin infotilaisuuksien aikatauluja, kysymyksiä ja vastauksia palsta sekä tiedotusosio. 

Koululle perustetaan kohdekohtainen moniammatillinen sisäilmaryhmä, jonka kokousten muistiot julkaistaan sisäilmasivustolla. Sisäilmatyöryhmän kokoaminen on vielä käynnissä ja ensimmäisen kokouksen ajankohdasta tiedotetaan sisäilmasivuilla ja ryhmän tuleville jäsenille henkilökohtaisesti.