Sisäilmaan liittyvät korjaus- ja muutostyöt

Haitanvähennystä jatketaan kesän aikana

Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmatilannetta on parannettu kokeellisesti useiden keinojen avulla helmikuusta 2021 lähtien. Tilanne on jonkin aikaa ollut rauhallinen, kunnes kouluratkaisun palauttaminen hankesuunnitteluvaiheeseen aiheutti tilankäyttäjien keskuudessa suuren vastareaktion. Parhaaksi koettu keino välttää tilankäyttäjien vaatimien väistötilojen hankinta on tehdä rakennukseen jo projektin alkuvaiheessa kriittiseksi todettuja tiivistyskorjauksia ja asentaa korvausilmalaitteita. Korjattavat tilat valitaan tilaajan toimesta tehtyjen kuntotutkimusten, haitanvähennystoimenpiteiden sekä sisäilmakyselyn tulosten pohjalta. 

Toimenpiteet tehdään kesän 2022 aikana. Jos ilmanvaihdon muutostöillä ja rakenneteknisillä korjauksilla ei saavuteta toivottua haitanvähennyksen tasoa, muutos- ja korjaustöitä jatketaan syksyllä.