Sisäilmaan liittyvät korjaus- ja muutostyöt

Syksyn korjaustoimenpiteitä

Syksyn aikana auditorioluokkaan tehdään sisäilmaan liittyviä korjaustöitä. Lisäksi koko rakennuksen osassa jatketaan ilmanvaihdon muutostöitä ja lisätään tilakohtaisia paine-erosäätöisiä tuloilmakoneita.