Sisäilmaan liittyvät korjaus- ja muutostyöt

Haitanvähennystä jatketaan kuitulähteiden poistolla sekä tehostamalla olosuhdemittausta

Kiinteistössä havaittiin lisää kuitulähteitä jotka poistetaan tai kapseloidaan kesän aikana. Lisäksi olosuhdemittausta laajennetaan koskemaan kuitumittausta.Lisäksi tiloista poistetaan ilmoitustauluja joiden on havaittu aiheuttavan oireita osalle käyttäjistä.