Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

AHA-kartoitus 26.2.2021

Tiloihin Y 11 ja Y 12 tehtiin asbestikartoitus tulevaa muutostyötä varten 26.2.2021. Alla linkki analyysituloksiin.

Asbestianalyysi 26.2.2021