Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

IV-järjestelmän tarkastus 2.4.2021

Mäntynummen yhtenäiskoulun tiloihin tehtiin IV-olosuhteiden ja IV-järjestelmän tarkastus jonka tarkoituksena oli:

  • Koettujen sisäilmahaittojen selvittäminen
  • Vanhan osan alipaineisuuden syyn selvittäminen
  • IV-järjestelmien puhtauden tarkastaminen

Kohteen ilmanvaihto on säädetty ja mitattu elokuussa 2020. Mittauspöytäkirjan mukaan rakennus on säädetty lievästi alipaineiseksi.Paine-eromittaustenperusteella vanha osa oli liian alipaineinen. Tämä johtuu siitä, että tulo-ja poistoilmamäärät eivät ole tasapainossa. Epätasapainon syynä lienee se, että viime säätöjen jälkeen taajuuksia oli muutettu ainakin Kombikirjaston toiminta-alueella. On myös mahdollista, että kaikkia poistoilmapuhaltimia ei ollut huomioitu säätötyössä. Tämä vaatii lisäselvityksen.

Ilmamäärien perusteella hallinnon tilat laajennusosassa oli säädetty lievästi alipaineisiksi. Paine-erotietoa tarkastushetkellä ei ollut tiedossa. Tiloissa on koettu sisäilmahaittoja, joten paine-eromit-tauksia suositellaan.

Vanhan osan Tk1-ja Tk4 tuloilmakoneissa oli kosteutta. Kammioiden pohjalla on ollut irtovettä pit-kiä aikoja. Useimmissa koneissa esisuodattimet koskettivat kammion pohjaa ja ne imevät vettä it-seensä. Liika kosteus lisää mikrobikasvua suodattimissa ja voi vaikuttaa sisäilman laatuun.

Kosteuden kulkeutumisen syynä on se, että luntaja mahdollisesti sadevettäpääsee kulkeutumaan ulkoilmasäleikön läpi ulkoilmakammioon.Tk1 altistuu eniten kosteudelle, koska läpi kulkevat ilma-määrät ovat suuria ja imu tehokkainta.

Tutkimuksen jälkeen rakennuksen ilmanvaihdon ongelmia on lähdettu korjaamaan. Lisäksi rakennuksen kuitulähteitä selvitettiin 19.4.2021.

IV-olosuhteiden ja IV-järjestelmän tarkastus

 Mineraalikuitujen tutkiminen 19.4.2021