Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmaolosuhteita kartoitetaan

Inspector Sec Oy ja Lohjan kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä, jossa työpaikkarakennuksesi olosuhteita selvitetään laajan ISEC Sisäilmakyselyn avulla. Kyselyssä kartoitetaan henkilökunnan havaintoja rakennuksessa esiintyvistä poikkeamista ja koetuista haitoista. Kyselyn avulla kerrot anonyymisti kokemistasi oireista ja niistä asioista, jotka sinua huolettavat työpaikkarakennuksessasi ja sen olosuhteissa.

Vastaamalla kyselyyn autat meitä arvioimaan totuudenmukaisesti kohteessa koettuja olosuhteita. Niiden avulla voimme arvioida tutkimus-ja korjaustarpeita ja kohdentaa ne oikeisiin tiloihin. Havaintojen avulla kartoitamme myös jo tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kyselyn avulla voit vaikuttaa myös omaan työssäjaksamiseesi ja työhyvinvointiisi.

Tarkan kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää, että vastaat kyselyyn huolellisesti ja kohdennat vastauksesi tarkasti pohjakarttaan. Kyselyyn vastaaminen vie 15-60 minuuttia riippuen havaintojesi ja kokemiesi haittojen määrästä.

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen voit työskennellä tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa. Tämä ei ole este vastaamiselle. Voit vastata kyselyyn aivan kuin olisit normaalisti töissä.

Kysely lähetetään henkilökohtaisesti sähköpostiosoitteeseesi. Ennen kyselyä lähetämme sähköpostilla pohjakuvat, joita käytetään vastaamisen apuna. Tulokset käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti.

Kaikessa kyselyyn liittyvässä voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Elina Kaitajoki
Sisäilmatutkija
Inspector Sec Oy
Sähköposti: elina.kaitajoki@isec.fi
Puhelin: +358 44 250 5555