Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

Ilmanvaihdon säätö toukokuussa

Lohjan kaupungin tilapalvelujen ilmanvaihdon asiantuntijatiimi sekä ISEC:in tutkijat ovat tehneet rakennukseen ilmanvaihdon tutkimuksia ja laajan säätötyön. Tiloihin tullaan asentamaan lisäksi paine-erosäätöisiä tuloilmalaitteita tasaamaan paine-eroja ja lisäämään tuloilman määrää.