Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

Sisäilmakysely tilojen käyttäjille

Haitanvähennyksen vaikuttavuutta arvioidaan lokakuun aikana. Tulokset raportoidaan kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä.